Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

16-300 Augustów, ul. Studzieniczna 2

tel. 87 643 20 35, 692 126 808