Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
16-300 Augustów, ul. Studzieniczna 2
tel. 87 643 20 35, 692 126 808

Inspektor Danych Osobowych
Adam Myziak
dpo@pdpgroup.pl